Info Welzijn

Rode Kruis, afdeling Utrecht-Midden

Mevr. T. Savelkoul 
0346-567439

In Maarssen is een telefooncirkel en worden welfare-activiteiten georganiseerd. Daarnaast verzorgt het Rode Kruis vakanties voor langdurig zieken en gehandicapten.

S.O.S. telefonische hulpdienst

Postbus 8281 
3503 RG Utrecht 
030-2943344

Voor een luisterend oor, 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.

Homepage: http://www.thd-utrecht.nl

Zonnebloem, afdeling Maarssen

Secretariaat: Marijke van Leeuwe 
Fazantenkamp 296 
3607 CN Maarssen 
0346-570908

De Zonnebloem is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap en mensen voor wie persoonlijk contact en deelneming aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. De Zonnebloem richt zich ondermeer op huisbezoek, aangepaste vakanties en activiteiten, waaronder winkelochtenden, dagboottochten, ontmoetingsochtenden, dagtrips en theatermiddagen.

Alzheimer Nederland, afd. Westelijk Utrecht

Voor informatie over o.a. Alzheimer Café, Ketenzorg dementie of zorg rondom dementie in de regio.
Contactpersoon: Mevrouw N. Niesen (secretaris Alzheimer Nederland, Afd. Westelijk Utrecht).
Telefoon: 0182-580 669
E-mail: wutrecht@alzheimer-nederland.nl
Website: www.alzheimer-nederland.nl

Cursusproject.nl

Informatie over de cursusprojecten in de regio.
Home page:  cursusproject.nl

Design & Bouw: Two Visions