Management Welzijn Stichtse Vecht - nov 2018 t/m mei 2019

Kort geleden heeft onze directeur/bestuurder mevrouw Sandra Baidjoe de wens te kennen gegeven om haar arbeidsovereenkomst met Welzijn Stichtse Vecht per 31 december 2018 te beëindigen. Praktisch betekent dit dat zij op 6 december haar werkzaamheden voor de Stichting beëindigt.

De Raad van Toezicht heeft zich in de afgelopen periode beraden op de ontstane situatie. Er is een procedure in gang gezet om een opvolger als directeur/bestuurder van Stichting Welzijn Stichtse Vecht te werven. Wij verwachten over enkele maanden deze opvolger te kunnen benoemen.

Het verheugt de Raad van Toezicht nu te kunnen meedelen dat voor de tussenliggende periode een adequate oplossing is gevonden.

Op 10 december treedt mevrouw Sylvia Cox aan als interim-manager voor de komende maanden, op basis van een parttime dienstverband (50%). Mevrouw Cox heeft een brede ervaring o.a. in de welzijnssector. Zij was van 2007 tot 2017 directeur/bestuurder bij de welzijnsorganisatie Ravelijn in Amersfoort. Thans is zij actief als zelfstandig mediator voor particulieren en bedrijven. Zij is 54 jaar. In overleg met mevrouw Sylvia Cox zal een planning worden gemaakt voor kennismaking met medewerkers en een bezoek aan alle vestigingen.

Wij wensen mevrouw Cox alle succes bij onze organisatie!

Namens Raad van Toezicht Welzijn Stichtse Vecht

Stef van Leeuwe, voorzitter

november 2018

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Design & Bouw: Two Visions