MANTELZORGCOMPLIMENT 2018

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van een kadobon die de gemeente Stichtse Vecht, onder voorwaarden, uitreikt aan mantelzorgers. 

Komt er een mantelzorgcompliment 2018?

De gemeente stelt elk jaar opnieuw het beleid vast en maakt dat dan bekend. Naar verwachting wordt in september 2018 bekend gemaakt hoe de regeling er voor 2018 uitziet. 
Dit maakt de gemeente in diverse media bekend. U vindt dan ook de informatie op deze website van Steunpunt Mantelzorg.

Wanneer is iemand mantelzorger?

Iemand is mantelzorger als hij/zij minimaal 3 maanden aaneengesloten en minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent aan iemand die zorg behoeft. 

Mantelzorgcompliment Stichtse Vecht: VEEL GESTELDE VRAGEN EN VOORWAARDEN     

  • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Stichtse Vecht wonen • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Stichtse Vecht te wonen • De waardering is een cadeaubon die eenmalig wordt verstrekt . Per mantelzorger kan maximaal één compliment worden verstrekt . Lees ook de voorwaarden en veel gestelde vragen hieronder. 

Overige vragen of contact?

E-mail: mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  (0346) 290717 of 290716 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u)

Is een mantelzorger verplicht zich te laten inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg?

Alleen mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor het mantelzorgcompliment vragen we om zich in te schrijven. Het is de vrije keuze van de mantelzorger zelf.

Krijgt een mantelzorger elk jaar automatisch het mantelzorgcompliment?

Nee. Het kan zijn dat de regeling wijzigt. Het kan ook zijn dat de mantelzorgsituatie wijzigt. De gemeente stelt het beleid elk jaar opnieuw vast en maakt dat in september bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan men zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2018? Let op: u kunt zich nog niet aanmelden. Dit wordt in september 2018 bekend gemaakt op deze website.

U kunt u zelf aanmelden via:

  • Webformulier (nog niet digitaal in te vullen)
  • Telefoon (0346) 290717 of 290716 (op ma-di-wo van 9.30 – 11.30 uur). Het formulier wordt samen met u tijdens het telefoongesprek ingevuld. (Er worden géén papieren formulieren verstrekt.)

Design & Bouw: Two Visions