MANTELZORGCOMPLIMENT 2018

De inschrijftermijn voor mantelzorgcompliment 2018 is inmiddels gesloten. U kunt zich hiervoor helaas niet meer aanmelden. 

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van een kadokaart die de gemeente Stichtse Vecht, onder voorwaarden, uitreikt aan mantelzorgers. Het compliment wordt in december 2018 per post thuisbezorgd.

Voor wie is het mantelzorgcompliment??

Een mantelzorger die in 2018 minimaal 3 maanden aaneengesloten en minimaal 8 uur per week mantelzorg heeft verleend aan iemand in de gemeente Stichtse Vecht, kan in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment 2018.

Wanneer is iemand mantelzorger?

Iemand is mantelzorger als hij/zij minimaal 3 maanden aaneengesloten en minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent aan iemand die zorg behoeft. 

Wat zijn de voorwaarden?   

LET OP, NIEUWE WERKWIJZE: iedereen moet zich dit jaar opnieuw inschrijven!

  • Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment 2018 is het nodig dat de mantelzorger zich inschrijft via onderstaand formulier.
  • Inschrijven kan in de periode van 2 oktober t/m 10 november 2018
  • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding
  • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Stichtse Vecht wonen
  • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Stichtse Vecht te wonen
  • De waardering is een cadeaukaart die eenmalig wordt verstrekt . Per mantelzorger kan maximaal één compliment worden verstrekt. 
  • Uw gegevens worden gebruikt voor toezending van het mantelzorgcompliment 2018. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en kunnen gebruikt worden voor toezending van informatie die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn.

Bent u al ingeschreven? LET OP: iedereen moet zich opnieuw inschrijven!

Mantelzorgers die in 2017 een compliment ontvingen, krijgen bericht van de gemeente over het mantelzorgcompliment 2018. U dient zich dit jaar wel opnieuw in te schrijven! Dit vanwege een periodiek noodzakelijke check van het huidige adressenbestand en de vereisten van de nieuwe privacywet AVG.

Is een mantelzorger verplicht zich te laten inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg?

Het is de vrije keuze van de mantelzorger zelf. Alleen mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor het mantelzorgcompliment vragen we om zich in te schrijven via onderstaand formulier. 

Krijgt een mantelzorger elk jaar automatisch het mantelzorgcompliment?

Nee. Het kan zijn dat de regeling wijzigt. Het kan ook zijn dat de mantelzorgsituatie wijzigt. De gemeente stelt het beleid elk jaar opnieuw vast en maakt dat in september bekend. 

Hoe kan men zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2018? 

U kunt zich niet meer aanmelden.

  • Inschrijfformulier Mantelzorgcompliment 2018 (De inschrijftermijn is inmiddels gesloten.)
  • Telefoon (0346) 290717 of 290716 (op ma-di-wo van 9.30 – 11.30 uur). Het formulier wordt samen met u tijdens het telefoongesprek ingevuld. (Er worden géén papieren formulieren verstrekt.)

Overige vragen of contact?

E-mail: mantelzorg@welzijnsv.nl

Telefoon:  (0346) 290717 of 290716 (ma-di-wo van 9.30-11.30 u)

Design & Bouw: Two Visions