Omgaan met probleemgedrag bij dementie - 2 april 2019

Omgaan met probleemgedrag bij dementie

Alzheimercafé Breukelen op 2 aprili a.s.

Dementie gaat vaak gepaard met persoonlijkheidsveranderingen en met gedragsproblemen zoals angst, achterdocht, neerslachtig, boos waardoor mensen rusteloos en lusteloos kunnen worden. Ook bestaat de kans op escalatie en agressief gedrag. Voor mantelzorgers is het een zware taak om dagelijks hiermee om te gaan, ook omdat het soms onbegrepen gedrag is. Veranderingen in de hersens veroorzaakt ander gedrag. Hoe kun je hier op een goede manier mee omgaan? Hoe blijf je contact maken?

Judith van Schaik, Verpleegkundig Specialist Ouderen bespreekt deze onderwerpen onder leiding van een deskundige gespreksleider.

U krijgt uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en om onderling van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Er is een informatietafel met folders over dementie van allerlei organisaties. Iedereen die belangstelling heeft is welkom bij deze gratis toegankelijke bijeenkomst op dinsdag 2 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Welzijn Stichtse Vecht in Het Trefpunt, flat ’t Heycop (Heycop 2, links naast De Aa 50) te Breukelen. Contact Steunpunt Mantelzorg, tel. (0346) 290710, www.welzijnstichtsevecht.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht

Design & Bouw: Two Visions