Organisatie en beleid

Missie

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen!

Visie

Welzijn Stichtse Vecht is een bekende en herkenbare welzijnsorganisatie in de gemeente Stichtse Vecht. Welzijn Stichtse Vecht streeft naar welzijn voor iedereen. Onder welzijn verstaan wij dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn bij de samenleving.
Welzijn Stichtse Vecht levert daaraan een bijdrage door het stimuleren van mensen tot persoonlijke ontwikkeling, sociaal contact en een actieve deelname aan de samenleving.
De burger zélf is mede verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van anderen die ondersteuning nodig hebben.
Kortom, welzijn maken we samen!

Doelstelling:

  • stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of gemeente bevorderen;
  • richt zich op preventie en vroegtijdige signalering van problemen;
  • biedt diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving;
  • stimuleert participatie van burgers o.a. door middel van vrijwillige inzet;
  • doet dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Doelgroep

Welzijn Stichtse Vecht verdeelt haar doelgroep in:

  • opdrachtgevers waaronder de gemeente als subsidiegever en/of inkoper van diensten,alsmede andere organisaties bij ons inkopen (zoals zorginstellingen en woningcorporaties);
  • iedereen met een welzijnsvraag 'welzijnvragers');
  • zij die een bijdrage aan welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid willen leveren ('welzijnbijdragers').

ANBI-status Welzijn Stichtse Vecht

De stichting ‘Welzijn Stichtse Vecht’ heeft de Anbi-status, hetgeen betekent dat de stichting voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut van de samenleving. Hierdoor komt de stichting in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting en betaalt de organisatie geen belasting over de verkregen gelden of erfenissen. 

Óók voor de gevers van giften en/of donaties heeft de ANBI als het voordeel, dat giften en donaties in mindering kunnen worden gebracht op de inkomstenbelasting.

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid voor het bestuur omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Het beloningsbeleid voor directie en personeel is gebaseerd op de salarisregeling conform de CAO voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

 

Naam en inschrijfnummers

Stichting Welzijn Stichtse Vecht is de naam waaronder de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Nummer Kamer van Koophandel: 30225594

RSIN Nummer: 817906964

 

 

 

Design & Bouw: Two Visions