Raad van Toezicht

De leden Raad van Toezicht van Welzijn Stichtse Vecht staan hieronder vermeld. Zij vormen samen een toezichthoudend orgaan conform de governance code van de MOgroep. De taken zijn als volgt verdeeld:

Dhr. A.J. Knitel (Fred)                                              voorzitter

Dhr. S.C.M. van Leeuwe (Stef)                               penningmeester

Mw. mr. L.F. Vriezinga-Uitzinger (Narda)            juridische zaken

Mw. L. de Groot (Lilian)                                          arbeidsrechtelijke zaken

Mw. M.L. Dingemans (Marike)                              interne communicatie en vrijwilligers

 

 

 

Design & Bouw: Two Visions