Regieondersteuning

Voor mensen die wat langer hulp en intensievere ondersteuning van de adviseur welzijn nodig hebben is er een mogelijkheid om Regieondersteuning te krijgen, waardoor men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam blijft. De adviseur helpt de regie op het eigen leven te behouden.

De adviseur kijkt samen met de mensen welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te verbeteren en hen te helpen weer meer grip te krijgen op uw leven. Men bepaalt zelf wat passend is.

Voor sommige ouderen is door hoge leeftijd en slechte gezondheid het niet mogelijk om veel in contact te komen met andere mensen. Ze komen door omstandigheden niet meer of nauwelijks de deur uit. Dit kan een gevoel van isolement of eenzaamheid geven. Het kan zijn dat er een behoefte is om over zingeving en levensvragen te praten. U kunt hiervoor ook terecht bij de ouderenadviseur. De adviseur heeft geheimhoudingsplicht.

De adviseurs welzijn werken nauw samen met o.a. de huisartsen, wijkverpleging en het maatschappelijk werk.

Voor de inwoners van Maarssen-dorp en Maarssenbroek:

M. van der Hoop
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen
Werkdagen: ma. 8:30 - 16:00 uur, di. 8:30 - 16:00 uur, vrij. 8:30 - 13:00 uur.

Telefoon: 0346-290710

E-mail: m.vanderhoop@welzijnsv.nl

 

Voor de inwoners van Breukelen, Loenen en omstreken:

Carolien van der Heijde
Heijcop 2 - 1e etage (flat 't Heycop), 3621WD Breukelen
Werkdagen: maandag 8.30 – 17.00 uur, dinsdag 13.00 – 15.30 uur, woensdag 8.30 – 16.30 uur

Telefoon: 0346-290710

E-mail: c.vanderheijde@welzijnsv.nl

Design & Bouw: Two Visions