vacature directeur-bestuurder Welzijn Stichtse Vecht

Welzijn Stichtse Vecht (WSV) is de zichtbare en beschikbare welzijnsorganisatie in de fusiegemeente Stichtse Vecht. De gemeente heeft 64.500 inwoners en bestaat uit 12 kernen met ieder een eigen karakter. Alle decentralisaties en transities in het sociale domein hebben ook voor WSV grote consequenties. Inwoners moeten zich steeds actiever inzetten en meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Mensen leven zo vaak en zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Kwetsbare groepen hebben daar hulp bij nodig. WSV focust zich op sociale samenhang en leefbaarheid, informatie, preventie en vroegtijdige signalering, zelfredzaamheid en informele zorg, advies en ondersteuning op maat en de vrijwilligerscentrale. Naast de reguliere dienstverlening richt WSV zich ook op nieuwe cliënten: laaggeletterden en vergunninghouders. WSV werkt nauw samen met de gemeente, de sociale wijkteams en collega (zorg)organisaties. Haar missie luidt: ‘Welzijn maken we samen!’.

De stichting zoekt een

Directeur-bestuurder Stichting Welzijn Stichtse Vecht (36 uur)

Functieomschrijving
Als directeur-bestuurder van deze mooie organisatie ben je intern en extern een verbinder. Je staat voor de uitdaging om de bekendheid en zichtbaarheid te vergroten, de strategische visie te updaten en implementeren, de interventies en dienstverlening verder te ontwikkelen en de organisatie goed aan te sturen. Je bent het boegbeeld en je representeert de organisatie in het externe veld.

Je stuurt direct en zonder aanvullend management een kleine 20 medewerkers aan en bent verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 500 vrijwilligers. Je schept duidelijkheid over de posities en lijnen, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaatgebieden (het wat). Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je draagt bij aan een aanspreekcultuur, hebt een coachende leiderschapsstijl en bevordert de onderlinge samenwerking. Uiteraard ben je in deze rol verantwoordelijk voor excellente dienstverlening, een financieel gezonde huishouding, een hoge medewerkerstevredenheid en een laag verzuim. Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan een vijfkoppige Raad van Toezicht, waarmee je een open en opbouwende relatie onderhoudt.

Op basis van de missie, de strategische visie en de ambities anticipeer je op actuele ontwikkelingen. Die vertaal je naar concrete doelen, haalbare (meerjaren)plannen en meetbare resultaten die passen bij het resultaatgericht verantwoorden. Je zorgt dat het registratiesysteem dit ondersteunt. Je brengt focus aan, maakt keuzes en stelt prioriteiten. Met behoud van de goede reputatie en lokale inbedding zorg je dat innovatieve ideeën worden ontwikkeld en gefinancierd en dat WSV een relevante speler blijft in het voorliggende veld van het sociaal domein. Je exploreert daarbij de mogelijkheden om met partners samen te werken.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het privacybeleid en het corporate communicatieplan, dat beoogt om de bekendheid met de producten en dienstverlening te versterken. Je zorgt er voor dat in alle activiteiten en door alle medewerkers de essentie van de toegevoegde waarde van WSV wordt uitgedragen. Je zorgt voor goede profilering en positionering van WSV naar de burger, de gemeenten en collega-organisaties in het publieke domein.

Het Profiel

Uiteraard heb je passie voor het welzijnswerk en grote affiniteit met het werken met vrijwilligers. Je communiceert heel helder en bent transparant in wat je doet. Je bent een verbinder pur sang, in staat om samenhang te creëren en met realiteitszin en pragmatisme doelen te bereiken. Voor deze rol is het belangrijk dat je soepel kunt schakelen tussen de strategische, tactische en operationele rol. Je beweegt je makkelijk en communiceert graag op ieder niveau. Je bent standvastig op inhoud en flexibel in het proces of de aanpak.

We zoeken ambitieuze kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minstens 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in een vergelijkbare welzijnsorganisatie of een extramurale zorgorganisatie en je bent bekend met de huidige transities en de positionering van welzijn daarbinnen. Je hebt de potentie en ambitie om een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijns- en zorgaanbieders zich anders tot elkaar verhouden.

Je hebt een visie op bovengenoemde thematiek, bent strategisch sterk, analytisch, hebt veel gevoel voor politiek/bestuurlijke gevoeligheden en je bent in staat om WSV extern goed te representeren en intern efficiënt in te richten. Je hebt ook een visie op de aansturing van organisaties, zicht op de gewijzigde financiering in het sociaal domein en je bent in staat om dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Je bent financieel goed onderlegd en stelt kwaliteit van de dienstverlening altijd centraal. Je bent in staat een transparante en constructieve relatie met de Raad van Toezicht te onderhouden.

We zoeken een inspirerende en professionele directeur-bestuurder die deze uitdaging aan wil gaan. Je herkent je in onderstaande competenties:

  • Mensgericht leiderschap
  • Ambassadeurschap
  • Sociaal en innovatief ondernemerschap
  • Visie en strategisch inzicht
  • Conceptuele denkkracht
  • Resultaatgericht en besluitvaardig
  • Samenbindend en zelfreflectief vermogen

Aanbod en sollicitatieprocedure
Inschaling vindt plaats conform de CAO Sociaal Werk in maximaal schaal 13. Het maximum salaris bedraagt € 6.065,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Je kunt t/m 25 februari 2019 op de functie reageren door een brief met motivatie en een CV te mailen naar advies@stade.nl. De selectiegesprekken door Stade Advies vinden plaats in week 11. De gespreksrondes bij Welzijn Stichtse Vecht worden in week 14 en week 15 gehouden. De organisatie streeft ernaar om de procedure op 15 april 2019 te hebben afgerond. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Erik Vermathen van Stade Advies. Nadere informatie is bij hem verkrijgbaar via telefoonnummer 06-10 939 404 of e.vermathen@stade.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht

Design & Bouw: Two Visions