Tolk voor statushouders

Als tolk ben je van groot belang voor de nieuwe statushouders die in Stichtse Vecht een woning toegewezen krijgen. Zij spreken meestal alleen de eigen moedertaal en geen Engels.
De vrijwilliger spreekt de Nederlandse en /of de Engelse taal en daarnaast Arabisch of Tigrinyaans (Eritrese taal) of Somalisch.
Als tolk help je in individuele afspraken met statushouder en maatschappelijk begeleider, maar ook in overleg met de gemeente, woningbouwvereniging en andere instanties waar nodig. Af en toe kan er een groepsbijeenkomst zijn waarvoor je gevraagd wordt te tolken.
De inzetbaarheid is in overleg en op afroep. Uiteraard wordt je ingewerkt en begeleid door onze professional en is er veel contact met de vaste begeleiders van de statushouders.

Design & Bouw: Two Visions