Wijk en Buurt

Welzijn Stichtse Vecht ondersteunt bewoners bij het instandhouden en verbeteren van het eigen woon- en leefklimaat. Welzijn Stichtse Vecht ondersteunt bewoners die zich maatschappelijk  willen inzetten. De wijkopbouwwerkers van Welzijn Stichtse Vecht geven advies en ondersteuning bij het organiseren van  activiteiten en helpen bewonersorganisaties.

Bewoners – al dan niet georganiseerd – kunnen een beroep doen op de opbouwwerkers.

De wijkopbouwwerkers geven op verschillende manieren invulling aan onze functie:

  • Zij onderhouden contacten met (groepen) bewoners en pakken (hulp) vragen op het gebied van welzijn en zorg op of verwijzen naar bestaande voorzieningen.
  • Zij zoeken samen met bewoners naar oplossingen en inventariseren knelpunten en kansen.
  • Zij versterken netwerken op het gebied van welzijn en zorg.
  • Zij zijn bekend bij instanties en kunnen zo nodig bemiddelen dat deze een passende reactie geven of alternatieve maatregelen ontwikkelen.
  • Zij werken samen met overige gebiedsgerichte werkers, met name de gemeentelijke medewerkers leefbaarheid en veiligheid, de wijkagenten en de sociale wijkteams.
  • Als men daar prijs op stelt, wordt er gezamenlijk afgesproken welke bijdragen door betrokken partijen geleverd kunnen worden om het actieve burgerschap in eigen buurt, wijk of dorp te bevorderen.

Voor meer informatie:

Marijke Boot, opbouwwerker Breukelen, Loenen en omliggende dorpen  
telefoon 0346–290710, e-mail m.boot@welzijnsv.nl

Bernadet Bohm (tijdelijke vervanger voor Leonie de Vries), Maarssen-dorp en Maarssenbroek 
telefoon 0346–290710, e-mail b.bohm@welzijnsv.nl                                                                                     

Marjolein Borlee, Coördinator Taalcoaches, Buursportcoach 2 & Opbouwwerk Stichtse Vecht

telefoon 0346-290710, e-mail m.borlee@welzijnsv.nl

 

——Wijkinitiatief:——
Samen narcissen poten in de Eendracht Breukelen

                  

Op zaterdag ochtend 25 november zijn we met 12 buurtbewoners hard aan de slag gegaan om 1000 narcissenbollen te poten in het gras bij Ameland, Alexia, Amalia, Ariane en de Wilhelminastraat te Breukelen.
Het was fris met een waterig zonnetje en na deze inspanning namen we een lekkere bak koffie met pepernoten. Bij de koffiekar konden buurtgenoten elkaar ontmoeten, een wens die meerdere buren hadden.
Ook waren er nieuwsgierige buren die even kwamen vragen wat we deden en zo raakten we met elkaar in gesprek.
Nu maar hopen dat alle gele narcissen uitkomen en dat de buurt kan genieten in het voorjaar.
Dit initiatief is ontstaan uit een buurtfeest in de Eendracht (In juni georganiseerd door diverse maatschappelijke organisaties) en de bollen zijn geschonken door de Jumbo en wijkcommissie Over-Noord.
De wijkopbouwwerker van Welzijn Stichtse Vecht heeft dit ondersteund en er komen nog meer initiatieven, zoals het groen om een speeltuin opknappen en onderhouden met elkaar (samen met de groenaannemer Verheij) en de aanvraag voor een picknick tafel aan de woningbouwvereniging.
Zeer leuke initiatieven, mocht je zelf mooie ideeën hebben en je weet niet waar te beginnen, neem contact op met de wijkopbouwwerker (tel: 290710). Zo kunnen wensen werkelijkheid worden.

 

 

Design & Bouw: Smyler Web